ZOSTAŃ CERTYFIKOWANYM PROFESJONALISTĄ INŻYNIERII WYMAGAŃ!

IREB/REQB FOUNDATION LEVEL

Najbliższe szkolenie

13-14.05.2017

Wrocław

Chcesz zorganizować szkolenie dla Twojej firmy?

O KURSIE

Szkolenie z Inżynierii Wymagań przygotowujące do zdobycia certyfikatu IREB/REQB Foundation Level. Certyfikat ten potwierdza umiejętności określania i opisywania wymagań, oraz przeprowadzania skuteczniej analizy wymagań. Potwierdza również znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań oraz zasady dobrego zarządzania ryzykiem. Osoby posiadające certyfikat IREB/REQB są postrzegane przez swoich klientów i pracodawców jako eksperci od zarządzania wymaganiami.

Przyczyną większości problemów pojawiających się w projektach jest często niewłaściwe określenie wymagań lub projekt systemu niespełniającego oczekiwań i potrzeb klienta. Międzynarodowa organizacja IREB/REQB dostrzega ten problem i stara się go rozwiązać poprzez wprowadzenie międzynarodowego standardu dla Inżynierii Wymagań.

Certyfikacja Inżynierii Wymagań IREB/REQB udowadnia, że jesteście Państwo ekspertami Inżynierii Wymagań. Mając te kwalifikacje, wiecie, jak zidentyfikować i opisać wymagania

MATERIAŁY DO POBRANIA

DLACZEGO WARTO?

SZKOLENIE

2-dniowe szkolenie IREB/REQB zakończone egzaminem, który otworzy przed Tobą nowe możliwości rozwoju kariery.

WIEDZA

Aby odnajdować się w świecie IT, trzeba systematycznie nabierać praktyki. Wraz ze wzrostem doświadczenia rośnie Twoje wynagrodzenie.

PRACA

Wystarczy sprawdzić popularne serwisy z ogłoszeniami o pracę, aby przekonać się, że posiadając wiedzę z zakresu IREB/REQB będziesz mieć znaczącą przewagę nad kandydatami, którzy nie są Certyfikowanymi Profesjonalistami Inżynierii Wymagań

TRENER

W Testuj.pl szkolenia prowadzone są wyłącznie przez specjalistów z danej dziedziny. Wartością szczególną jest oprócz wiedzy z danego zakresu przekazywane doświadczenie trenera.

DLA KOGO?

Projekt IT to przedsięwzięcie, mające na celu osiągnięcie, zrealizowanie jakiejś potrzeby biznesowej, celu, marzenia, przy pomocy nowego lub zmodyfikowanego systemu informatycznego. Podstawą całego projektu jest więc poprawne, dokładne, ale zarazem elastyczne zdefiniowanie jego celu i założeń: inżynieria wymagań = stworzenie dobrej specyfikacji wymagań.

Ten proces, kluczowy dla powodzenia projektów IT, jest jednak często niedoceniany i przez to źle realizowany, skutkiem czego cierpią inne, lepiej znane i rozpoznawalne obszary, celebryci projektów IT: zarządzanie, projektowanie, programowanie (zwłaszcza metodyki agile), wdrożenie, sprzedaż, i testowanie.

Rynkowa inżynieria wymagań dotyczy rynku otwartego, na którym istnieje wielu potencjalnych klientów, ale żaden z nich jeszcze nie kupił ani nie zamówił naszego produktu. Pozyskiwanie wymagań nie może polegać w tej sytuacji na wypytywaniu, wszystko jedno jakimi metodami, konkretnych organizacji, czy osób, bo nie wiadomo, kogo konkretnie pytać, kto ostatecznie kupi nasz produkt i będzie się nim posługiwał. W takiej sytuacji, proces pozyskiwania wymagań odbywa się nie klasycznymi metodami inżynierii wymagań.

Zapraszamy zwolenników metod zwinnych (agile), bowiem - wbrew pozorom - podejście agile nie oznacza rezygnacji z wymagań oraz inżynierii wymagań, lecz wręcz przeciwnie - polega na niezwykle intensywnym, interaktywnym zdobywaniu (pozyskiwaniu) wymagań w bliskiej współpracy z klientem.

W szczególności, możliwość zastosowania z powodzeniem metod zwinnych nie tylko w małych, ale również w dużych projektach, zależy od dobrych praktyk inżynierii wymagań (czyli, mówiąc językiem Agile Scrum, od dobrego rejestru wymagań produktu - product backlog - i skutecznego zarządzania podziałem go na rejestry przebiegów - sprint backlog).

Zapraszamy specjalistów inżynierii wymagań, czyli osoby często noszące tytuły analityków, analityków biznesowych, analityków systemowych, lub specjalistów modelowania biznesowego. U nas możecie poszerzyć oraz pogłębić swoją wiedzę, poznacie także możliwości certyfikacji zawodowej dla specjalistów inżynierii wymagań i szereg innych zagadnień.

Pamiętajmy, że popularna nazwa "analiza" stosowana jest głównie w przemyśle IT, podczas gdy określenie "inżynieria wymagań" jest bardziej rozpowszechnione i rozpoznawalne w świecie akademickim.

Szczególnie gorąco zapraszamy testerów, analityków testowych i kierowników testów! Kto, jeśli nie Wy, cierpi szczególnie dotkliwie, kiedy wymagania są niejasne, niepełne, nieaktualne, błędne i zmienne! Kto, jak nie Wy, w rzeczywistości wykonuje 90% pracy inżynierii wymagań, domyślając się, jak system ma działać (w szczególności, modne jest nazywać tę czynność testowaniem eksploracyjnym), doprecyzowując założenia, a wreszcie zawzięcie ścigając zwinną, wciąż umykającą chimerę ostatecznej, aktualnej wersji? W praktyce, niemal każdy w Waszych problemów i prawie każde ze stojących przed Wami wyzwań wynika z braków inżynierii wymagań. Parafrazując słowa wiersza "Ach, kiedyż wykujem, strudzeni oracze, lemiesze z pałaszy skrwawionych" - kiedy wreszcie testerzy będą mogli testować, a nie zajmować się gaszeniem pożarów wybuchających w przeddzień wdrożenia wszędzie tam, gdzie ostrożności nie zachowali inni?

Autentyczny cytat z ogłoszenia o pracę (czerwiec 2013): "[Expected to] work with internal and external stakeholders to clarify requirements".

TRENER

Bogdan Bereza


Od 30 lat zajmuje się inżynierią oprogramowania, zapewnieniem jakości, zarządzaniem projektami, psychologią biznesu oraz tworzeniem i prowadzeniem szkoleń. Z wykształcenia informatyk oraz psycholog, ze specjalizacją psychologii pracy i organizacji.
Karierę zawodową rozpoczynał w Szwecji w 1984 roku. Pracował jako nauczyciel na kursach programowania, programista, architekt oprogramowania, tester, administrator systemu, kierownik testów, kierownik projektów, analityk systemowy i biznesowy, wykładowca, kierownik wydziału, właściciel firmy, audytor, mentor, specjalista zarządzania procesami biznesowymi i trener, między innymi w Szwecji, w Polsce, w Niemczech i wielu innych krajach Europy.
Poznał środowisko biznesowe oraz IT tak w korporacjach jak i w średnich i małych firmach - start-upach.
Autor kilku książek z inżynierii oprogramowania oraz dziesiątek artykułów w fachowej prasie i wystąpień na konferencjach, krajowych i międzynarodowych. Trener i popularyzator wiedzy z zamiłowania.
W ostatnich jest inicjatorem wielu pionierskich działań w zakresie inżynierii wymagań, zarządzania procesami biznesowymi, analizy biznesowej, metod zwinnych oraz psycho - społecznych aspektów biznesu i IT.

HARMONOGRAM

Start 9:00, Lunch 13:00, Koniec 17:00

TEMAT ZAKRES
Wstęp - Inżynieria wymagań w inżynierii oprogramowania
- Inżynieria wymagań w porównaniu z analizą biznesową
- Certyfikacje inżynierii wymagań, zasady egzaminu IREB/REQB
Podstawy inżynierii wymagań - Podstawowe pojęcia: inżynieria wymagań, zarządzanie wymaganiami oraz tworzenie wymagań
- Definicja i rodzaje wymagań
- Standardy i normy procesu inżynierii wymagań
- Problemy zawiązane z inżynierią wymagań
- Przyczyny braków inżynierii wymagań
- Atrybuty i kryteria jakości wymagań
- Czym jest rozwiązanie / realizacja wymagań?
- Prawny aspekt wymagań i zobowiązania do ich realizacji
- Defekty realizacji wymagań
- Priorytet i waga wymagań
- Weryfikacja i walidacja
Proces tworzenia oprogramowania oraz procesu inżynierii wymagań - Model V
- Model iteracyjny na przykładzie RUP
- Podejścia zwinne
- - Programowanie ekstremalne
- - Agile Scrum
- Modele dojrzałości procesu tworzenia oprogramowania
- Proces inżynierii wymagań
- Czynniki wpływające na proces inżynierii wymagań
Wymagania, a zarządzanie projektami oraz zarządzanie ryzykiem - Znaczenie inżynierii wymagań w projektach
- Błędy inżynierii wymagań w projektach
- Zarządzanie ryzykiem w inżynierii wymagań
- FMEA (analiza rodzajów i skutków błędów)
Odpowiedzialność i role w procesie inżynierii wymagań - Podstawowe role w inżynierii wymagań
- Interesariusze
Zadania inżyniera wymagań
Identyfikacja wymagań - Rola klienta
- Kontrakt wdrożeniowy
- Wizja i cele projektu 
- Identyfikacja i klasyfikacja interesariuszy
- Techniki identyfikacji wymagań
- Wymagania funkcjonalne i poza-funkcjonalne

Start 9:00, Lunch 13:00, Koniec 17:00

TEMAT ZAKRES
Opisywanie wymagań - Procedura opisu wymagań
Dokument wymagań
Specyfikacja wymagań - Opowieści użytkownika (user stories)
Specyfikacja rozwiązania - Procedura tworzenia specyfikacji rozwiązania
- Standardy specyfikacji
Poziomy formalizacji wymagań
Jakość wymagań
Analiza wymagań - Wymagania a rozwiązanie wymagań
- Cele i procedura analizy wymagań
- Metody i techniki modelowania wymagań
- - Typy i perspektywy modeli
- - Analiza obiektowa, UML, SysML
Szacowanie kosztów realizacji na podstawie wymagań
Określanie priorytetów wymagań
Akceptacja wymagań
Śladowanie (śledzenie powiązań) wymagań
Zarządzanie zmianami wymagań - Żądanie zmiany wymagania
- Komitet kontroli zmian
- Cykl życia wymagania
- Zarządzanie zmianami a zarządzanie defektami
- Analiza skutków zmiany (analiza wpływu)
Zapewnienie jakości wymagań - Jakie czynniki oddziałują na inżynierię wymagań?
- Weryfikacja i walidacja wymagań w trakcie pozyskiwania
- Możliwość testowania realizacji wymagań
- Inżynieria wymagań a testowanie
- Kryteria akceptacji
- Wymagania a proces testowy
- Metryki wymagań i pomiar jakości wymagań
Narzędzia wspierające inżynierię wymagań - Korzyści i zastosowanie narzędzi w procesie inżynierii wymagań
- Kategorie narzędzi:
- - Narzędzia wspomagające zarządzanie procesem inżynierii wymagań
- - Narzędzia do archiwizacji i śladowania wymagań
- - Narzędzia do opisu i modelowania wymagań

KALENDARZ SZKOLEŃ

Miasto Trener Szkolenie Egzamin
Wrocław Bogdan Bereza 13-14 maja 2017 19 maja 2017 Wybierz termin
Inne miasto? Bogdan Bereza Inny termin? Inny termin? Zapytaj
Przesuń palcem tabelę, by zobaczyć więcej informacji

ZAPISZ SIĘ

Dane uczestnika:
Opcja szkolenia
Data szkolenia
Uwagi
Dane do faktury:
Nazwa firmy lub imię i nazwisko
Ulica i nr
Akceptuję regulamin:

FAQ

1Gdzie mam dokonać opłaty za szkolenie?
Dane do przelewu:
Cloud Testing Sp. z o.o.
ul. Petuniowa 9/5,
53-238 Wrocław
Rachunek Bankowy: 73 2490 0005 0000 4600 8926 5593 (Alior Bank) *do ceny netto za szkolenie nie zapomnij doliczyć 23% podatku VAT
Ważne!
Proszę zastosować poprawny tytuł przelewu: "Nazwa Szkolenia", "Data", "Miasto", "Imię i nazwisko", Np.: Szkolenie ISTQB FL, 18-20.03 Wrocław, Jan Kowalski
Czas na dokonanie wpłaty: 3 dni robocze.
2Czy dostanę fakturę za to szkolenie?
Tak, w dniu szkolenia zostanie wystawiona faktura za to szkolenie.
3Co mam zabrać ze sobą na to szkolenie?
Szkolenie jest przygotowaniem do certyfikacji. Struktura certyfikacji jest teorią. Trener uzupełni tę teorię o praktyczne podejście do zagadnień. Wszytko czego będziesz potrzebować otrzymasz na szkoleniu.

KONTAKT

Imię i nazwisko
Adres email
Numer telefonu
Temat
Twoje pytanie

Dawid Kasprzyk

Koordynator szkoleń

+48 531 169 574